Zlatko Matijević

dr. sc. Zlatko Matijević, znanstveni savjetnik

e-pošta: zlatko.matijevic1@zg.t-com.hr

Ime i prezime: Zlatko Matijević. II. Mjesto i datum rođenja: Zagreb, 10. veljače 1955. IV. Školovanje: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: a) prof. filozofije (1977.), b) prof. povijesti (1979.), c) magistar znanosti iz područja povijesti: „Katolička crkva u Hrvatskoj i stvaranje jugoslavenske države 1918.–1921. godine“ (1985.) i d) doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja povijesnih znanosti: „Hrvatska pučka stranka 1919.–1929. godine“ (1993.). V. Nastavna djelatnost: u akad. god. 1998./1999.–2001./2002. predavač na Studiju povijesti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji: „Povijest XIX. stoljeća“, „Položaj hrvatskoga naroda u Kraljevini Jugoslaviji“ i „Hrvatski narod u Drugom svjetskom ratu“). VI. Znanstveno zvanje: znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (2005.). VII. Članstvo u uredništvima znanstvenih časopisa: član uredništva Časopisa za suvremenu povijest, Zagreb, (1996.–2006.); glavni urednik časopisa Pilar, Zagreb, (2010.–2013.). U Hrvatskom institutu za povijest istražuje teme iz hrvatske crkveno-nacionalne i stranačko-političke povijesti hrvatskoga naroda u prvoj polovini XX. stoljeća (1980.–).