Vedran Klaužer

Znanstveno-istraživački interesi

Kronološki: ranomoderna povijest, 16. i 17. stoljeće.
Geografski: Vojna krajina, Hrvatska, Europa.
Tematski: vojna povijest, svakodnevica, religija, povijesna demografija.

Zaposljenje i izbori u zvanje

2009. Zaposlenje u Hrvatskom institutu za povijest

Obrazovanje

2015. Doktorat humanističkih znanosti, polje povijest, Sveučilište u Zagrebu
2007. Profesor povijesti, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
2002./2007. Studij povijesti, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

Znanstveno-istraživački projekti

2015. – 2019. Suradnik na projektu: Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918., projekt HRZZ-a (HRZZ – 3675).

2011. – 2012. Suradnik na projektu: Istočnojadranski prostor između Mletačke Republike i Habsburške Monarhije u kasnom srednjem i ranom novom vijeku. Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt.

2009. – 2013. Suradnik na projektu: “Vojna krajina: društveno-kulturni integracijski procesi i nacionalni identitet” (019-0190611-0596).

Recentna bibliografija

“Petar Tarnok od Mačkaša (de Machkas), kapetan Senjske kapetanije (1486.-1492.)”, u: Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka, ur. Marija Karbić, Hrvoje Kekez, Ana Novak, Zorislav Horvat, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014, str. 81-94.
“Croatian-Slovak Connections through the Activities of Blaise Magyar. An Example of Political and Family Connections between Slovak and Croatian Nobility”, Slovakia and Croatia, vol.1. Slovakia and Croatia Historical Parallels and Connections (until 1780) / Homza, Martin, Lukačka, Ján, Budak, Neven (ur.), Bratislava, Zagreb : Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave , 2013., str. 197-206.
“Plemićka obitelj Lausinger od Kapele Podravske u Hrvatsko-ugarskom kraljevstvu u 15. i početkom 16. stoljeća”, Godišnjak Njemačke zajednice – DG Jahrbuch 20 (2013), str. 23-33.
“Senjski brodski kapetani i njihova plovidba Jadranom sredinom 18. stoljeća”, Povijesni prilozi 45 (2013), str. 263-280.
“Plemićka obitelj Frodnacher – ogranak Bednjanski (de Bednya). Aktivnosti članova ogranka u Hrvatsko-Ugarskom Kraljevstvu u drugoj polovici 15. i početkom 16. stoljeća”, Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice – DG Jahrbuch 19 (2012), str. 31-43.
“Djelovanje Blaža Mađara, bana Bosne, Dalmacije, Hrvatske i Slavonije u njegovom prvom mandatu (1470.-1472.). Prilog poznavanju vršenja banske dužnosti u kasnom 15. stoljeću”, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 30 (2012), str. 123-144.
“Povijesni podaci o burgu Veliki Tabor od prvih spomena do Seljačke bune 1573.”, u: Tajanstvena gotika. Veliki Tabor i kapela sv. Ivana, (ur.) Nadica Jagarčec, Gornja Stubica: Muzeji Hrvatskog Zagorja, 2012, str. 35-48 (koautori: Damir Karbić, Suzana Miljan)
“Na putu iz Budima do Senja – vojne, trgovačke i diplomatske aktivnosti na dionici Modruš-Senj od uspostave Senjske kapetanije 1469. do osmanskog pustošenja Modruša 1525. godine”, Modruški zbornik 6 (2012), str. 85-99.

Više vidi ovdje

Kontakt

vedran(et)isp.hr