Projektni tim

Istraživačka skupina projekta Mapiranje parlamentarnih izbora 1848.–1918. u Hrvatskoj sastoji se od voditelja projekta i deset suradnika. Skupinu čine kombinacija iskusnih i mlađih istraživača. Pet istraživača (A. Buczynski, S. Matković i A. Kolak Bošnjak), među kojima jedan postdoktorand (V. Klaužer) i jedan doktorand (J. Balić), stekli su iskustva na projektu Hrvatske zaklade za znanost, pri čemu su provodili preliminarna istraživanja u bečkim arhivima i izlagali na međunarodnim konferencijama. Dvojica dodatnih istraživača iz Hrvatske (Z. Matijević i M. Gabelica) imaju iskustva s temama iz područja političkih stranaka, političke mobilizacije i transformacije političkih ideologija od kraja 19. stoljeća kao važnih pojava za razumijevanje parlamentarnih rezultata. U projekt su uključena dva inozemna istraživača (D. Sokcsevic iz Mađarske i V. Popovici iz Rumunjske). Obojica se bave primjerom analize parlamentarne povijesti na ugarskom državnom prostoru, koji je u istraživanom vremenu obuhvaćao područje Kraljevine Hrvatske i Slavonije, a pisali su i o raznim temama iz hrvatske povijesti iz navedenoga razdoblja. Jedan istraživač (M. Trogrlić) stručnjak je za povijest Dalmacije, a bitan je radi komparacije dvaju različitih izbornih sustava i sudjelovanja pojedinaca iz Dalmacije u Hrvatskom saboru. Za potrebe kartografskoga prikaza izbornih jedinica i izbornih rezultata angažiran je T. Kaniški, kartografski stručnjak iz Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža koji je radio na izradbi povijesnih atlasa i bio uključen u međunarodne projekte. Istraživanja će se provoditi u hrvatskim (Zagreb, Varaždin, Karlovac, Sisak, Gospić, Osijek, Slavonski Brod, Dubrovnik) i inozemnim arhivima koji su bitni za temu projekta (Beč, Budimpešta, Sarajevo, Mostar). Veći dio arhivskoga gradiva dosad nije bio predmet istraživanja. Istraživači će upotrebljavati postojeće tehničke resurse i administrativne usluge Hrvatskog instituta za povijest koji su neophodni za sustavnu i stabilnu provedbu istraživanja (urede, dvorane, knjižnicu, informatičku opremu, administrativne usluge, internetski pristup i pristup elektorničkim bazama podataka).